Sherlock - SHINee (샤이니) Dance Cover by St.319 from Vietnam | My Station

Sherlock - SHINee (샤이니) Dance Cover by St.319 from Vietnam

1,660K Views
36K Likes
This is new our dance cover video for SHINee's 'Sherlock'.
Hope everyone like it and support us in the future. Thank you!

Much love,
St.319
St.319 chinh thức tham gia cuộc thi I'M A SHERLOCK KING do SM Ent. tổ chức voi video tái hiện lại vũ đạo Sherlock của SHINee. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho nhóm trong cuộc thi này.
Chân thành cảm ơn!

Thân ái,
St.319