[SSTV]120818 SMTOWN Seoul 2012 - Changmin Kyuhyun KISS GIRL SHINEE TAEMIN | My Station

[SSTV]120818 SMTOWN Seoul 2012 - Changmin Kyuhyun KISS GIRL SHINEE TAEMIN

83K Views
1K Likes
[SSTV]120818 SMTOWN SEOUL 2012 - DBSK CHANGMIN SUPER JUNIOR KYUHYUN GIRL SHINEE TAEMIN - JUST THE WAY YOU ARE (BRUNO MARS) @0:43 KYU @0:58 CM KISSED HIM!!!! KEKEKEKKE